• Prihlášky na duálne vzdelávanie 

     

    Štúdium v Duálnom systéme vzdelávania


    Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.,  Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

      +421 (41) 420 6166 , +421 (41)  420 6522, www.schaeffler.sk

    2411 K  mechanik nastavovač

    2679 K  mechanik – mechatronik


    Kia Motors Slovakia s.r.o, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom

    Martin Hollý  +421 (41) 515 1717 alebo  +421 (904) 334 529,  www.kia.sk

    2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby


    OMNIA KLF, a. s.. Kukučínova 2734 024 01 Kysucké Nové Mesto

    Mgr. Jana Boráková  + 421 915 917 126, borakova@omniaklf.sk,  www.omniaklf.sk/

    2411 K  mechanik nastavovač


     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019 / 2020
  • Modernizácia učebne mechatroniky
  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
 • Počítadlo návštev