• Štruktúra odborov pre prijímanie žiakov pre školský rok 2019/2020

  • Kód odboruNázov odboruDĺžka štúdiaPočet žiakov
   2411 Kmechanik nastavovač434
   2413 Kmechanik strojov a zariadení410
   2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení410
   2479 Kmechanik - mechatronik420
   2682 Kmechanik počítačových sieti49
   2697 Kmechanik elektrotechnik410
   8503 K 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce45
   2464 Hstrojný mechanik310
   2488 Hmechanik špecialista automobilovej výroby320
   3678 Hinštalatér38
   4524 H agromechanizátor, opravár310
   6475 Htechnicko - administratívny pracovník38
   4572 Hpoľnohospodárska výroba217
  • Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123) 


  • Motivačné štipendium


   strojný mechanik, obrábač kovov, technicko-administratívny pracovník,  umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

   (platné v školskom roku 2018/2019)


    
   • 60,85 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
   • 42,13 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
   • 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019 / 2020
  • Modernizácia učebne mechatroniky
  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
 • Počítadlo návštev