• Profil verejného obstarávateľa

   • V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola stojnícka v Kysuckom Novom Meste na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

    • názov obstarávateľaStredná odborná škola stojnícka
    • adresa: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
    • IČO: 170 53722
    • DIČ: 2020558155
    • číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0048 0392
    • e-mail: sossknm@za.psg.sk
    • kontakt: + 421 41 421 22 13

    Súhrné správy o zákazkach z nízkou hodnotou

     


    Úrad pre verejné obstarávanie - Profil obstarávateľa:

    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1865?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=17053722&obec=&month=&year=2018&text=


     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019 / 2020
  • Modernizácia učebne mechatroniky
  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
 • Počítadlo návštev