• I.A
   • I.ATriedny učiteľ Drahomíra Dupkalová
   • I.B
   • I.BTriedny učiteľ Michal Šerík
   • I.C
   • I.CTriedny učiteľ Marek Žifčák
   • I.D
   • I.DTriedny učiteľ Milan Milučký
   • I.E
   • I.ETriedny učiteľ Milan Rezetka
   • I.F
   • I.FTriedny učiteľ Tatiana Buková
   • I.J
   • I.JTriedny učiteľ Marta Mušková
   • II.A
   • II.ATriedny učiteľ Dagmar Kurucárová
   • II.B
   • II.BTriedny učiteľ Daniela Lisková
   • II.C
   • II.CTriedny učiteľ Jozefína Lahutová
   • II.D
   • II.DTriedny učiteľ Adriana Nováková
   • II.E
   • II.ETriedny učiteľ Štefánia Plevková
   • II.F
   • II.FTriedny učiteľ Katarína Rudincová
   • II.J
   • II.JTriedny učiteľ Erika Synáková
   • III.A
   • III.ATriedny učiteľ Ingrid Backová
   • III.B
   • III.BTriedny učiteľ Tatiana Suranová
   • III.D
   • III.DTriedny učiteľ Katarína Solomonová
   • III.E
   • III.ETriedny učiteľ Mária Mušková
   • III.F
   • III.FTriedny učiteľ Karol Kubica
   • IV.A
   • IV.ATriedny učiteľ Tomáš Regec
   • IV.B
   • IV.BTriedny učiteľ Ľubica Vitková
   • IV.C
   • IV.CTriedny učiteľ Alena Kučeríková
   • IV.D
   • IV.DTriedny učiteľ Štefan Mitka
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola strojnícka
    • sossknm@za.psg.sk
    • + 421 41 421 22 13
    • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
    • 17053722
    • 2020558155
    • ztv.pavlus@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Slávnostné otvorenie školského roku 2019 / 2020
   • Modernizácia učebne mechatroniky
   • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
   • Horizon Grand PRIX World Final 2019
   • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
   • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
   • Branný súboj študentov
   • 14.5.2019 Deň mlieka
   • Maturanti
  • Počítadlo návštev