• OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

   

  Žilinský samosprávny kraj,  Komenského č. 48, 011 09 Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

  výberové konanie

  na obsadenie pracovného miesta riaditeľa školy:

  Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 41 Kysucké Nové Mesto

   

   

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE


   

  • Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

   • sekretariát riaditeľa školy: Stanislava Čurajová, 041/4254 700
   • personálne oddelenie – Katarína Ondrúšková, 041/4254 717
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
  • Drogová prevencia - prednáška
  • Olympiáda ľudských práv
  • Červené stužky
  • Študentská kvapka krvi
  • Mikuláš 2019
  • Krajské kolo vo florbale.
  • Krajské kolo ZENIT v strojárstve - kategória programovanie
  • Olympiáda v anglickom jazyku
 • Počítadlo návštev